Medieuttryk i nord

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4778450459
Forskningsinteresser:

Tourism and cultural industries in the Arctic

Postcolonial theory and practices

Visual representations, film and mediation of knowledgepractices

Gender : Indigeneity : Sami practises and fluidities

 


Telefon: +4778450330
Forskningsinteresser:
  • Media, representasjoner og makt
  • Visuell kommunikasjon og kritisk retorikk
  • Kritisk-kulturelle perspektiv på sted og identitet
  • Artikulasjoner av det nordlige
  • Globaliseringsprosesser og lokal-globale dynamikker


Skip to main content