Vitamin D

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644843
Forskningsinteresser:
  • Ernæringsepidemiologi
  • Ernæring og helse i Nordområdene
  • Helse og levekår i samisk befolkning
  • Vitamin D og helse
  • Tradisjonskost og mattrygghet
  • Tannehlse i nord

Forskergruppe: Endokrinologi

Forskningsinteresser:

Vitamin D