Legemidler og eldre

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646168
Forskningsinteresser:
  1. Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi
  2. Alders- og sykehjemsmedisin
  3. Legemidler og eldre
  4. Apotekpraksis