Legemidler og eldre

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646168
Forskningsinteresser:

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi

Alders- og sykehjemsmedisin

Legemidler og eldre

Apotekpraksis

Veterinærlegemidler