Legemiddelbruk i befolkningen

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645792
Forskningsinteresser:

Legemiddelbruk på individ- og populasjonsnivå, med hovedfokus på antibiotikabruk.


Telefon: +4777646192
Forskningsinteresser:

Farmakoepidemiologi:

Bruk av hormontilskudd i overgangsalderen

Bruk av naturmidler og kosttilskudd

Bruk av SSRI og kreft (SSRI er selektive serotoninreopptakshemmere, antidepressive legemidler)