Gener og genregulering

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646643
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Transkripsjonsfaktoren Pax6 og de genene den regulerer, både normalt og ved sykdom (kreft).

CML, Bcr-Abl og resistens.

Zebrafisk som modellsystem.