Idrettsdeltakelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660769
Forskningsinteresser:

Fysisk aktivitet og hjerte-/karsykdom
Fysisk aktivitet og osteoporose
Prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet
Sensorteknologi fysisk aktivitet, metodeutvikling
Epidemiologi, kvantitative forskning, befolkningsundersøkelser


Telefon: +4778450253