Folkehelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644833
Forskningsinteresser:

Forskningen er konsentrert omkring de kroniske sykdommers epidemiologi, særlig hjerte-karsykdommer, osteoporose og kreft. Vitenskapelig samarbeid med Loma Linda University, California, USA. http://www.llu.edu/public-health/health/team.page?

Se link til høyre for en oppdatert oversikt over vitenskaplig aktivitet de siste årene.


Telefon: +4778450253