Kjemiske stoffer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644706
Forskningsinteresser:

Forsker på legemidlers virkesteder i kroppen ved hjelp av molekylmodellering, med særlig fokus på legemidler for behandling av kreft og depresjon.

Formidler egen forskning samt populærvitenskapelige emner som sjokolade, krydder og samisk folkemedisin (sjamanisme).


Telefon: +4777644708
Forskningsinteresser:

Eksperimentell og klinisk farmakologi med vekt på legemiddelbehandling av kreftsykdommer.

Nåværende forskning: ABC-transportere - Biologi og farmakologi med vinkling mot kreftsykdommer.  

Tidligere forskning: Plasma protein binding av legemidler, regulering og funksjon av beta-adrenerge reseptorer.  


Telefon: +4777644705
Forskningsinteresser:

Reseptorer og transportproteiner i CNS som mål for legemidler

Molekylære mekanismer og inhibering av bakterielle og humane zink proteaser