Kuldetoleranse hos dyr

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644792
Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.