Fjordmiljø og avsetninger

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644453
Forskningsinteresser:

- Marin geologi
- XRF-prosjekt


Telefon: +4777644456
Forskningsinteresser:

Utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Nord-Norge, det vestlige Barentshavet og nordøst Grønland med fokus på utviklingen de siste 2 - 3 millioner år inkludert:

  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling gjennom istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter
  • Den nordvestlige del av den Fennoskandiske innlandsisen gjennom siste glasiasjon og deglasiasjon
  • Ras på kontinentalskråningen; prosesser, alder og årsaker
  • Transport og avsetning av sedimenter kontrollert av havstrømmer
  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling før istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter