Havmiljø

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644332
Forskningsinteresser:

Økosystem-basert havforvaltning

Aktiviteter i Arktis

Forvaltningen av Arktis

Marin forvaltning

Marin arealplanlegging

Konsekvensanalyse


Telefon: +4777660328
Forskningsinteresser:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting