Havmiljø

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644332
Forskningsinteresser:

Økosystem-basert forvaltning av havet og kystsonen
Marin arealplanlegging (marin spatial planning)
Marin forvaltning
Konsekvensanalyse
Aktiviteter i Arktis
Forvaltningen av Arktis


Telefon: +4777660328
Forskningsinteresser:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting