Satellitter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646297
Forskningsinteresser:

Jordobservasjon
Fjernmåling
Miljøovervåking