Molekylsimulering

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644070
Forskningsinteresser:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering