Røntgenstråling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646474
Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser inkluderer struktur-funksjonsstudier av proteiner (enzymer): Hvordan påvirker den atomære strukturen enzymers aktivitet, spesifisitet og effektivitet. Enzymer med opprinnelse i kuldetilpassede organismer har ofte helt unike biokjemiske egenskaper, og disse ønsker man kunne anvende i biokjemisk og bioteknologisk industri.

Deltakelse i prosjekter:

The Norwegian Structural Biology Centre
Bacterial sialic acids
MarSynth – Marine DNA modifying enzymes for synthetic biology
Optimization and Application Development of Marine Cold-adapted DNA Polymerases – OptiZyme


Telefon: +4777644070
Forskningsinteresser:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering