Fjell

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644464
Forskningsinteresser:

Strukturgeologi.


Telefon: +4777644405
Forskningsinteresser:

Kvartær sedimentologi og geomorfologi.


Telefon: +4777644446
Forskningsinteresser:

Marin geologi og geofysikk.