Mineraler

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644464
Forskningsinteresser:

Strukturgeologi.


Telefon: +4777625235
Forskningsinteresser:

Se også egen nettside: https://petrol.natur.cuni.cz/~kony/