Bioprospektering

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649261
Forskningsinteresser:

marin bioprospektering, bioaktivitetstesting og identifisering av nye naturstoff som kan bli ny medisin


Telefon: +4777644070
Forskningsinteresser:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering

Telefon: +4777644512
Forskningsinteresser:

Bioprospektering, marine naturprodukter, antimikrobielle naturstoffer, antimickrobiell peptider, antibiofilm, marine bioaktive peptider, immunologi