Wikipedia

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660507
Forskningsinteresser:

Teknologi og teknologiforståelse i lærerutdanninga

Samskriving og samskrivingsteknologier, spesielt wiki

Praktisk-estetiske arbeidsmåter i engelskfaget