Visuelle kulturstudier

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645637
Forskningsinteresser:

Visuell antropologi, etnografisk film, forvaltning av fornybare naturressurser, fiskeriforvaltning.


Telefon: +4777646247
Forskningsinteresser:

Nord Norge, Vest og Central Afrika (Kamerun og Den sentralafrikanske republikk)

Etnisitet, ungdom, globalisering, konflikter og urbanisering

Visuell Antropologi og inkluderende visuelle metoder i forskning. Lokalsamfunnsdialoger