Turisme og reiseliv

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646927
Forskningsinteresser:

Theoretical perspectives: Management (knowledge and collaboration), Marketing (experiential marketing, consumer culture theory), Entrepreneurship/Innovation (practice-based and institutional theory).

Fields of study: 1) Tourism and leisure studies 2) Food & beverages studies (plant-based food/beverage consumption and production, sustainability, rural entrepreneurship) 3) Futures studies.

Research methods: qualitative methods, creative analytic practice.

 


Telefon: +4777646630
Forskningsinteresser:

 - kulturvitskap

 - Religion og turisme

-  nyreligiøsitet og samtidsreligion

-  museologi

Forskargrupper:

- Societal Dimensions of Sami Research (SoDiSámi)

- Indigenous Religion(s) (INREL)

- Creating the New North (CNN)


Telefon: +4778450163
Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Telefon: +4778450459
Forskningsinteresser:

 

 

 Jeg forsker på landskap og fortellinger, samisk design, kreative næringer og samiske festivaler som sosiale felleskap, ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering. I tillegg er jeg opptatt av samisk turisme, innovasjon og koblingen mot samiske kreative næringer. I mange prosjekter samarbeider og samskriver hun med kunstnere og er interessert i det kunnskapsmessige potensialet slike samarbeid har. 

JJeg har i en årrekke arbeidet med prosjekter som ligger i skjæringspunktet mellom forskning og kunst; og har samarbeidet og publisert sammen med en rekke kunstnere. Eksempler er Dark Ecology, BAT (Bridging Art and Text) og det pågående OKTA - samisk kunst og friksjonsfylte felleskap på festivaler. Jeg har tidligere arbeidet i sjøsamiske samfunn, med fokus på hva lokale kunnskaper og fellesskap er, og hvordan tradisjonell kunnskap utfordrer skillet mellom kultur/natur. 

 

Pågående forskningsprosjekter;
Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi 


Mediating Arctic Geografies https://www.mediatedarcticgeographies.com/mediated-arctic-geographies-project

Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR)

https://en.uit.no/project/nesar?fbclid=IwAR3HtjSdFpnJ2wQgYDwIcm-ZxfCz5eKn7BF52ZZgr4iDXcCnTSillmHDcsE

 

 


Telefon: +4777646766
Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd, bærekraft, samskaping av verdi, innovasjon, opplevelser, turisme 


Telefon: +4777058365
Forskningsinteresser:

Opplevelsesbasert turisme, naturbasert turisme, opplevelsesøkonomi og markedsføring.