Tekstanalyse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644581
Forskningsinteresser:

Theoretical linguistics, morphology, syntax, semantics. Spanish and compared grammar. Nanosyntax, distributed morphology, minimalism. Sociolinguistics

 

For downloadable papers, see:

http://uit.academia.edu/AntonioFábregas


Telefon: +4777645635
Forskningsinteresser:
  • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
  • litteraturteori, særlig hermeneutikk
  • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
  • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
  • bokhistorie
  • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
  • bild og tekst, new codicism
  • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
  • Johannes Schefferus