Statsvitenskap

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644339
Forskningsinteresser:

Kjønn og hverdagsliv, nære relasjoner, flerkulturelle forhold, transnasjonale ekteskap, migrasjon, metodologi.