Spania og spansk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645641
Forskningsinteresser:

1) Komparativ politikk med vekt på demokratisering

2) Valg og demokrati på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt plan

3) Komparative forskningdesign

4) Sikkerhetspolitikk og internasjonaliseringen av Forsvaret


Telefon: +4777645661
Forskningsinteresser:

Gullalderen spansk litteratur (16 -17 århundre)
Kolonial Litteratur i Latin-Amerika
Norge i spanskspråklig litteratur
Edisjonsfilologi


Telefon: +4777644581
Forskningsinteresser:

Theoretical linguistics, morphology, syntax, semantics. Spanish and compared grammar. Nanosyntax, distributed morphology, minimalism. Sociolinguistics

 

For downloadable papers, see:

http://uit.academia.edu/AntonioFábregas