Sosiologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644339
Forskningsinteresser:

Kjønn og hverdagsliv, nære relasjoner, flerkulturelle forhold, transnasjonale ekteskap, migrasjon, metodologi.Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".