Sosialhistorie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644353
Forskningsinteresser:

*Vitenskapshistorie knytta til utforskninga av Arktis og Antarktis i det 19. og 20. århundre.
* Sosialhistorie og økonomisk historie på 1800- og 1900-tallet særlig knytta til Nord-Norge og Nordområdene.
* Politisk historie knytta til arbeiderbevegelse og regional reisning i Nord-Norge.
* Minoritets- og etnohistorie særlig knytta til læstadianismen.


Forskningsinteresser:

-Samisk kultur-, retts- og politisk historie.

-Urfolksbevegelsene i de nordiske land, Nord Amerika, Australia/New Zealand og Mellom-Amerika.

-Framveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, spesielt innafor FN-systemet og i et globalt perspektiv.

-Lokalhistorie.

-Arbeiderbevegelsens historie.


Skip to main content