Sosiale medier

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645742
Forskningsinteresser:

Grammatikk, syntaks, morfologi, syntaktisk variasjon, nordiske språk og dialektar, språkleg variasjon, fleirspråklegheit, bidialektisme, språktileigning, kognitiv utvikling, språkhaldningar