Skolehistorie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646912
Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Telefon: +4777645254
Forskningsinteresser:

Utdanningshistorie, utdanningssosiologi, vitenskapsteori


Telefon: +4777660509
Forskningsinteresser:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse

Thomas von Westen

Isaac Olsen

Tidlig utdanningshistorie