Samisk litteratur

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646342
Forskningsinteresser:

 

  • Samisk samtidslitteratur, prosa.
  • Urfolksperspektiv i forskning
  • Samisk folklore og historisk kontekst

Telefon: +4777644259
Forskningsinteresser:

Urfolksmetodologi og samisk forskning

Samisk estetikk og verdensanskuelse med basis i samisk terminologi

Nils-Aslak Valkeapääs multikunst