Samisk kunst

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645171
Forskningsinteresser:

Historiografi, museologi og representasjon, særlig artikulasjon og resepsjon av samisk og nordlig kunst.

Deltager i forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2022.

Deltager i forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s), UiT, 2020–2024.