Religion

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660469
Forskningsinteresser:

Religionsdidaktikk, religion i norsk utdanningssektor læstadianismen, religion og kommunikasjon/media, samisk religion, religionsvitenskapelig teoriutvikling og faghistorie, diskursanalyse, læreplan- og lærebokanalyse, utdanningshistorie.


Telefon: +4777649176
Forskningsinteresser:

1: Politisk filosofi

Demokratiteori, menneskerettigheter, multikulturalisme, sekularisme og religion i offentligheten, ytringsfrihet, ulikhet og fordelingsrettferdighet, inkludering og betingelser demokratisk deltakelse, global rettferdighet. 

2: Sosialfilosofi

Dannelsesprosser, personlig identitet, og anerkjennelsesteori; sosial epistemologi; Kritisk teori      

3: Bevissthetsfilosofi og kontemplativ filosofi    

Stoisisme, Buddhistisk filosofi, mindfulness, meditationens filosofi 


Telefon: +4777644390
Forskningsinteresser:

Nyreligiøsitet og samtidsreligion


Telefon: +4777646912
Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Skip to main content