Reindrift

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644330
Forskningsinteresser:

1) Samisk historie/reindriftens historie. 2) Nordnorsk historie. 3) Europeisk idéhistorie.


Forskningsinteresser:

-Samisk kultur-, retts- og politisk historie.

-Urfolksbevegelsene i de nordiske land, Nord Amerika, Australia/New Zealand og Mellom-Amerika.

-Framveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, spesielt innafor FN-systemet og i et globalt perspektiv.

-Lokalhistorie.

-Arbeiderbevegelsens historie.


Skip to main content