Populærkultur

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646767
Forskningsinteresser:

1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk.  Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.

Fra 2021 leder av det NFR-finansierte forskningsprosjektet Memory Politics of the North, 1993-2023. An Interplay Perspective (NORMEMO), og mobilitetsprosjektet History Politics and War Memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research (UPAST).


Telefon: +4777646188
Forskningsinteresser:

populærmusikk/populærkultur, subkultur. Modernitet og identitet. Symbolsk makt og konflikt. Naturbruk, jakt, fiske og ressursforvaltning.