Organisasjon

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646504
Forskningsinteresser:
  • Lederskap - herunder verdibasert ledelse
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsdiagnostikk
  • Organisasjonsendringer
  • Organisasjonsutvikling
  • Erfaringslæring i organisasjoner


Utgitte bøker:

  • Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget, 2018.
  • Lederskap - person og funksjon. Universitetsforlaget, 2019
  • Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget, 2017

Telefon: +4777646252
Forskningsinteresser:

Ny-institusjonell teori.

Organisatorisk endring og oversetting.

Forholdet mellom globale og lokale ideer - master-idéer.

Aktørers rolle i institusjonell teori: Institusjonelt entreprenørskap


Telefon: +4777660506
Forskningsinteresser:

Utdanningsledelse og organisasjonsutvikling. Aksjonsforskning. Lærerutdanning.