Omdømmebygging

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644338
Forskningsinteresser:

Sosiale medier og demokrati, reformer i kommunene, demokratiteori, politisk representasjon, forholdet mellom politikk og administrasjon, omdømmebygging


Telefon: +4778450163
Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Telefon: +4777646252
Forskningsinteresser:

Ny-institusjonell teori.

Organisatorisk endring og oversetting.

Forholdet mellom globale og lokale ideer - master-idéer.

Aktørers rolle i institusjonell teori: Institusjonelt entreprenørskap