Norsk historie på 1900-tallet

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623147
Forskningsinteresser:

1. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder forholdet til Sovjetunionen, norsk polarpolitikk og forholdet til USA

2. Utforskninga av nordområdene: Vitenskap og politikk

3. Den kalde krigen, med vekt på Norden

4. Norge under andre verdenskrig


Telefon: +4777646176
Forskningsinteresser:

1900-tallets norske og internasjonale historie med vekt på 2. verdenskrig, sikkerhetspolitikk, nordområder og Arktis. Publikasjoner: se Cristin.

Fra 1.1.2018 og til sommeren 2020 er jeg  forsker og leder for forsknings- og bokprosjektet 'Andre verdenskrigen i nord'. Dette er ett av to store krigsprosjekter ved instituttet som er underlagt forskergruppen 'Fra nordfront til isfront'. Prosjektet arbeider med ny forskning og kunnskapsinnhenting om 2. verdenskrig ved nordfronten, her definert som Nord-Norge, det nordlige Sovjetunionen, Finland og Sverige og havområdene i nord inkl. Svalbard. Prosjektets hovedmål er et større bokverk om krigen i nordområdene.


Telefon: +4777644359
Forskningsinteresser:

Arbeidarrørslas historie, identitetshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, norsk og internasjonal historie i det 20. århundret


Skip to main content