Norrønt språk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645361
Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Telefon: +4777644238
Forskningsinteresser:

Har først og fremst arbeidd med det mellomnorske diplommaterialet og bygdemålstekster fra eldre nynorsk tid og undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk med særlig fokus på mellomnorsk leddstilling og på utviklinga av de grammatiske kategoriene subjekt og objekt. Har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks.

Utgitte bøker:

 


Telefon: +4777660587
Forskningsinteresser:

Flerspråklighet, barns språkutvikling, språkstimulering i barnehagen, overgang barnehage-skole, rekontekstualisert språk.