Nettverk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646621
Forskningsinteresser:
 • Vitenskapshistorie, særlig på 1700- og 1800-tallet
 • Dilettantisme i kunst og vitenskap
 • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
 • Fortelleteori
 • Pasienttekster og narrativ medisin
 • Reiselitteratur

Telefon: +4777644358
Forskningsinteresser:
 • Økonomisk og sosial historie i middelalder og tidlig nytid, herunder særskilt:
  -  Prinsipper for eiendomsoverføring mellom generasjonene i middelalderen og tidlig nytid. - Fokus ligger på hvilke strategier som ble tillempet i forhold til arv, medgift og testamenter, i skjæringsfeltet mellom slektsgruppe, parfamilie og lovgivende myndigheter som stat og kirke
 • Rettshistorie, kanonisk rett
 • Rettighetsforhold knyttet til utnytting av felles-ressurser (almenning og utmark)
 • Samisk historie, kultur og rettssituasjon:
  -  Samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv
 • Sosiale og økonomiske nettverk på Nordkalotten i eldre tid, interetniske relasjoner og samhandling