Museum

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645010
Forskningsinteresser:
 • Polarhistorie
 • Trofejakt i Arktis
 • Kulturhistorie, særlig fokus på minnehistorie, materialitet, museologi
 • Minoriteter med særlig fokus på kvener og kvensk historie
 • Forskningsfomidling
 • Norsk-russisk samarbeid

Forskningsinteresser:
 • Historisk arkeologi
 • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
 • Urbanisering
 • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
 • Kulturminneforvaltning

Telefon: +4777620871
Forskningsinteresser:

My research is driven by the wish to analyze power relations in the narratives that infuse societies both in history, present and future times. Being a feminist scholar, I have broadened my focus from analyzing the existing stories about one specific historic actor (phD) and re-narrating it, to scrutinizing dominant tropes in popular Western culture. My aim is to help to unpack the potential of the humanities to contribute to a better understanding of the cultural aspects of the current environmental crisis. With my actual research, I move beyond persistent Western narratives on environment and climate change, to understand how places can be understood also through embodied knowledges, and what impact this could have on the living and dying of humans and other than humans. My research draws from feminist and critical theories, and examines knowledges, places and relations. Wondering what knowledges become audible for whom and which not and for whom not, I try to think through sensory, artistic, local and Indigenous knowledges with a geographical focus on the North of Norway/Northern Sápmi. I am PI of Democratization of education (2021-24, funded by the HSL faculty, with Sarah Musubika). Moreover, I am leading WP 1 | Concepts of the Prestisje Project (NFR 281862, PC: Melina Duarte), WP 2 | Syllabi and classroom practices of IMPLISITT (NFR 321031, PI: Kjersti Fjørstoft) and serve as member of the advisory board of ECO_CARE (DIKU, PI: Margherita Paola Poto and Giulia Parole).


Telefon: +4777645576
Forskningsinteresser:

Gjennom 16 år som forsker ved Norges Fiskerihøgskole arbeidet jeg med problemstillinger knyttet til sjarkfiskeres kunnskap og kultur. Jeg skrev masteroppgave om jobbtilfredsstillelse i sjarkfisket, og doktorgrad om ressursforvaltningsforståelse i sjarkfiske og den offentlige forvaltning. Siden 2004 har jeg arbeidet ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Med museologiske perspektiver ser jeg museet som en viktig kunnskapsinstitusjon som både formidler og produserer virkeligheter gjennom sine innsamlinger, utstillinger og forskning. Jeg har ledet utstillingsarbeid og skrevet tekster som viser hvordan tilsynelatende konkrete elementer som natur og materialitet blir iscenesatt i ulike praksiser. De senere årene har jeg vært opptatt av relasjonen mellom natur og kultur, mer bestemt hvordan mennesker og dyr formes sammen i de hverdagslige praksiser som de inngår i. Jeg er særlig opptatt av hesten som agent i sosialt og kulturelt liv.

Teoretisk og metodisk er min forskning forankret i kvalitative studier av praksiser, der jeg har søkt å sette empiri fra ulike feltarbeid inn i samtale med teoretiske perspektiver, hovedsakelig kunnskapsteoretiske. Jeg har et særlig fokus på performative aspekter; hvordan praksiser og aktiviteter er grunnleggende kunnskapsgenererende prosesser.


Telefon: +4777644317
Forskningsinteresser:
 • kulturminnevern
 • museum
 • eksperimentell arkeologi
 • jernalder
 • middelalder
 • markedshandel

Telefon: +4777645020
Forskningsinteresser:

Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder i et kulturhistorisk perspektiv, Kvinner i reindrift - kunnskap og erfaringer, Et kulturhistorisk perspektiv på duodji og Kvinner og museum.

Medlem (1995-2012) av redaksjonen i 'Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies'.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies. Bibliography 1984-1996