Mobbing

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623305
Forskningsinteresser:

Evaluering og utvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge, mobbing og nettmobbing, alkoholbruk blant ungdom og rusforebyggende tiltak, tjenestestøtte, ungdom og mediebruk.

Pågående forskningsprosjekter:

UngRisk - et forskningsprosjekt som vil utvikle og evaluere to mobilapplikasjoner som skal være til hjelp og en gratis ressurs som er lett tilgjengelig for ungdom.

NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

Opp - en universell psykisk helsefremmende mobilapplikasjon for alle ungdom i alderen 13 til 19 år.

Pin-studien - en epidemiologisk studie av sammenhengene mellom psykisk helse og velferd blant ungdomsskoleelever i forhold til mobbing, nettmobbing, internett-avhengighet og internett bruk. 

W8 [wait] - forskningsprosjekt som undersøker ungdoms bruk av alkohol og deres holdninger og normer til alkohol. Forskningsprosjektet har også evaluert det rusforebyggende undervisningsprogrammet Unge & Rus.

Female Football Centre - arbeidspakke psykologi. Formålet med studien er å kartlegge mental helse og psykologiske faktorer som selvtillit, mental tøffhet og lagsklima.

Program for folkehelsearbeid i kommunene - Styrking av psykisk helse og rusforebygging som del av kommunenes folkehelsearbeid, samt heving av kommunenes kompetanse på utvikling, implementering og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak.

The first 1000 days - et nordisk samarbeidsprosjekt som kartlegger tiltak og tester for barn under to år og deres foreldre.