Misjon

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646715
Forskningsinteresser:
  • Historiedidaktikk
  • Kvensk og samisk historie
  • Skolehistorie
  • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
  • Lutherdom
  • Misjonsfeminisme
  • Læstadianisme
  • Samemisjon
  • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)

Telefon: +4777645289
Forskningsinteresser:

Etnografiske og historiografiske studiar av indigenitetar og religionar; materialitet; pedagogiske, politiske og analytiske omsetjingar; religion og politikk; misjonering; indigenisering, religionisering og sekularisering; heimlege tradisjonar i Talamanca (Costa Rica/Panama) og Sápmi (Noreg/Sverige/Finland); religion i internasjonale urfolksnettverk; kristendom i Latin-Amerika og Norden; baha'i; andre religiøse grupper og rørsler i Latin-Amerika.