Minoritetsspråk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646587
Forskningsinteresser:

Språk og samfunn-gruppa:

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=223980


Telefon: +4777646175
Forskningsinteresser:

 

  • Språkforhold i Nord-Norge i og utenfor skolen og klasserommet
  • Flerspråklighet og språklig mangfold, og særlig om samisk og kvensk
  • Sosiokulturell lingvistikk