Minoriteter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644351
Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:
Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie, forskningshistorie, polarhistorie, industri-, arbeider- og kvinnehistorie, sivilsamfunnet under andre verdenskrig


Telefon: +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.