Mangfold

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Telefon: +4777646175
Forskningsinteresser:

  • Flerspråklighet og språklig mangfold
  • Sosiolingvistikk
  • Nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet