Lærevansker

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646324
Forskergruppe: Dysleksi

Forskningsinteresser:
  • Utviklingsmessige språkforstyrrelser hos barn
  • Dysleksi hos barn, unge og voksne
  • Språkrelaterte lærevansker