Litteraturvitenskap

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646621
Forskningsinteresser:
 • Vitenskapshistorie, særlig på 1700- og 1800-tallet
 • Dilettantisme i kunst og vitenskap
 • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
 • Fortelleteori
 • Pasienttekster og narrativ medisin
 • Reiselitteratur

Telefon: +4777645635
Forskningsinteresser:
 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
 • litteraturteori, særlig hermeneutikk
 • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
 • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
 • bokhistorie
 • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
 • bild og tekst, new codicism
 • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
 • Johannes Schefferus