Likestilling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644193
Forskningsinteresser:

Familierett, kvinnerett og trygderett.

Undervisning
Pensjonsrett, familierett, likestillingsrett                                                                                                                                                                                          


Telefon: +4777644390
Forskningsinteresser:

Nyreligiøsitet og samtidsreligion


Telefon: +4777660509
Forskningsinteresser:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse


Forskningsinteresser:

Antikkens greske teater, spesielt tragedien, The ancient Greek theater, in particular tragedy

Gresk mytologi og religion, Greek mythology and religion

Antropologisk tilnærming til antikke feiringer, Anthropological approach to ancient celebrations

De olympiske leker og dens poesi, The Olympic games and its poetry

Kjønn og kultur i Antikken, Gender and culture in Antiquity

Muntlig latin, spoken Latin


Skip to main content