Likestilling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644193
Forskningsinteresser:

Familierett, kvinnerett og trygderett.

Undervisning
Pensjonsrett, familierett, likestillingsrett                                                                                                                                                                                          


Telefon: +4777644390
Forskningsinteresser:

Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020


Telefon: +4777660509
Forskningsinteresser:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse

Thomas von Westen

Isaac Olsen

Tidlig utdanningshistorie


Forskningsinteresser:

Antikkens greske teater, spesielt tragedien

Gresk mytologi og religion

Antropologisk tilnærming til antikke feiringer

De olympiske leker og dens poesi

Kjønn og kultur i Antikken

Muntlig latin