Ledelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646427
Forskningsinteresser:

Aksjonsforskning

Aksjonslæring

Profesjonsutvikling

Praksisnær forskning 


Telefon: +4777646504
Forskningsinteresser:
  • Lederskap - herunder verdibasert ledelse
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsdiagnostikk
  • Organisasjonsendringer
  • Organisasjonsutvikling
  • Erfaringslæring i organisasjoner


Utgitte bøker:

  • Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget, 2018.
  • Lederskap - person og funksjon. Universitetsforlaget, 2015
  • Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget, 2017