Ledelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646427
Forskningsinteresser:

Aksjonsforskning

Aksjonslæring

Profesjonsutvikling

Praksisnær forskning 


Telefon: +4777646504
Forskningsinteresser:
 • Lederskap - herunder verdibasert ledelse
 • Organisasjonsdesign
 • Organisasjonsdiagnostikk
 • Organisasjonsendringer
 • Organisasjonsutvikling
 • Erfaringslæring i organisasjoner


Utgitte bøker:

 • Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget, 2018.
 • Lederskap - person og funksjon. Universitetsforlaget, 2019
 • Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget, 2017

Telefon: +4777623135
Forskningsinteresser:
 • Human Resource Management
 • Virksomhetsstyring i kunnskapsintensive organisasjoner
 • Førstelinjeledelse
 • Strategisk styrearbeid
 • Effektivitet i lederteam
 • Ledelse og lederutvikling
 • Implementerings- og endringsprosesser i organisasjoner
 • Inngående kjennskap til helseforetak, bank og oljeselskap

Telefon: +4777058223
Forskningsinteresser:

Kompetanseledelse i endringsprosesser

Lederutfordringer i hybride organisasjoner