Kvener og kvensk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645010
Forskningsinteresser:
 • Polarhistorie
 • Trofejakt i Arktis
 • Kulturhistorie, særlig fokus på minnehistorie, materialitet, museologi
 • Minoriteter med særlig fokus på kvener og kvensk historie
 • Forskningsfomidling
 • Norsk-russisk samarbeid

Telefon: +4777646715
Forskningsinteresser:
 • Historiedidaktikk
 • Kvensk og samisk historie
 • Skolehistorie
 • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
 • Lutherdom
 • Misjonsfeminisme
 • Læstadianisme
 • Samemisjon
 • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)

Telefon: +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.


Telefon: +4777645279
Forskningsinteresser:

Kvensk litteratur

Minoritetslitteratur

Representasjoner av etnisitet i litteratur