Kulturmøter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649176
Forskningsinteresser:

1: Politisk filosofi

Demokratiteori, menneskerettigheter, multikulturalisme, religion og politikk, ytringsfrihet, fordelingsrettferdighet, global rettferdighet. 

2: Sosialfilosofi

Sosialiseringsteori, sosial epistemologi, Kritisk teori      

3: Kontemplative tradisjoner   

Stoisisme, eksistensfilosofi, Buddhistisk filosofi og meditasjon, mindfulness 


Telefon: +4777646184
Forskningsinteresser:

-Samisk kultur-, retts- og politisk historie.

-Urfolksbevegelsene i de nordiske land, Nord Amerika, Australia/New Zealand og Mellom-Amerika.

-Framveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, spesielt innafor FN-systemet og i et globalt perspektiv.

-Lokalhistorie.

-Arbeiderbevegelsens historie.


Telefon: +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.


Skip to main content