Kulturbegreper

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4778450330
Forskningsinteresser:
 • Globaliseringsprosesser og lokale-globale dynamikker
 • Media, representasjoner og makt
 • Materielle/symbolske artikulasjoner av sted og identitet

Telefon: +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.


Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
 • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning
 • pasientforløp
 • kvalitet i den offentlige helsetjenesten
 • kompetanseutvikling i barnevernet
 • høring av barn i mekling i familievernet
 • teater/musikk og psykisk helse
 • lege-pasient kommunikasjon
 • kreftforløp - livet med kreft
 • risikoforståelser og pasientsikkerhet
 • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten

 


Telefon: +4777645635
Forskningsinteresser:
 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
 • litteraturteori, særlig hermeneutikk
 • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
 • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
 • bokhistorie
 • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
 • bild og tekst, new codicism
 • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
 • Johannes Schefferus